“Muzyka – to początek i koniec wszelkiej mowy.”
Richard Wagner

Kantata dla 108 Polskich Męczenników II Wojny Światowej

muzyka: Szymon Chyliński
słowa: Marek Wojtasik
Jesteś zainteresowany?
Zapraszam do kontaktu